Minska koldioxidutsläppen med 50% eller mer genom att byta till hållbara ljuslösningar

Hållbarhet och ekonomi är nu oupplösligt kopplade

På ZeroWatt är vårt uppdrag att erbjuda bästa avkastning på investeringen och att våra kunder alltid har det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Vi rekommenderar våra kunder att använda Energimyndighetens modell LCC / TCO (Total Cost of Ownership) för att identifiera de bästa produktvalen inom belysning. ZeroWatt-produkter levererar både kvalitet och lönsamhet.

Produkter & Tjänster

Solcells installationer

ZeroLaaS

Consulting

ZeroLaaS-ST

SmartZero

Bostadsrättsföreningar

Inomhusbelysning

Industriell miljö