Belysning som en tjänst för offentliga installationer

Ett alternativ för kommuner och regioner till att äga, underhålla och finansiera de offentliga belysningsinstallationerna är att upphandla belysning som en tjänst, vanligen benämnt LaaS (Lighting as a Service). Fördelarna för kommunen / regionen är:

  • Problemfri allmänbelysning
  • Normalt 10 – 15% lägre årliga kostnader
  • Fasta och förutsägbara kostnader
  • Betydligt lägre miljöavtryck
  • Byte av alla icke-LED-installationer till LED utan extra kostnader
  • Smart City ingår gratis på strategiska platser

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för mer information.

KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION

Kontakta våra belysningsexperter så hjälper vi dig att designa en lösning som passar ditt utrymme. Se även våra olika kundutlåtanden.