Co-Operation

EL-Kretsen

Vi är stolta att vara medlem i EL-Kretsen, en icke vinstdrivande organisation för återvinning. Tillsammans med våra kunder, tillverkare, kommuner och återvinningscentraler är vi en del i ett världsledande återvinningssystem som bidrar till en hållbarare värld.

HSB Södertörn

Vi är stolta att i samarbete med HSB Södertörn sträva emot att ersätta gamla miljöfarliga ljuskällor med energieffektiva ljuskällor med lång livslängd som samtidigt är skonsammare emot miljön. Tillsammans bidrar vi till en hälsosammare och hållbarare värld för oss alla och kommande generationer.

FTI (Förpacknings & Tidnings Insamlingen)

För en hållbar och ansvarsfull hantering av förpackningar är vi medlem av FTI (Tidnings & Förpacknings Insamlingen) vilka ombesörjer för en miljövänlig hantering och återvinning av förpackningsavfall i vår verksamhet.