TEKNOLOGISK KVANTSPRÅNG

Belysning och armaturer är mål för ett tekniskt kvantsprång. Nya ljuskällor utvecklas och kommer att möta marknaden som OLED, LEC. Parallellt introduceras och smälter digitalisering och smart city-lösningar tillsammans med traditionell belysning. Belysningsinfrastrukturen kommer att vara bärare för ett stort antal digitala sensorer, kameror, infopaneler och kommunikationslänkar i framtiden och framtiden är redan här.

I detta landskap av tekniska möjligheter, öppningar för kostnadsbesparingar och nya inkomstflöden och affärsmodeller, erbjuder ZeroWatt konsulttjänster för att assistera kunder.

ÄGARKOSTNAD

Liksom i många andra områden i samhället kan belysning idag anskaffas som en funktion snarare än som produkter som behöver installeras, underhållas och drivas. Det här nya sättet att skaffa den önskade funktionen istället för de olika komponenterna som tillsammans ger den önskade funktionen skapar utmaningar när det gäller ekonomiska beräkningar, att matcha olika finansieringsalternativ mot varandra och utforma upphandlingsdokument. ZeroWatt kan här leverera expertis som kan hjälpa till med beräkningsmodeller, jämförelse och framtagande av upphandlingsriktlinjer.

LCC / TOC och LCA beräkningar

Belysningsbranschen är ur vissa vinklar en konservativ bransch. Överraskande nog använder många upphandlingar idag priset som den enda måttstocken istället för den totala kostnaden eller miljöpåverkan. LCC (Life Cycle Cost) och TOC (Total Cost of Ownership) är måttstockar och modeller för att uppskatta den totala kostnaden för en belysningsinstallation inklusive installation, underhåll etc. under dess livslängd, och inte bara det initiala priset.

Idag röner också LCA (Life Cycle Assessment) ett ökat intresse. Förutom LCC / TOC beaktar LCA också miljöpåverkan. ZeroWatt-teamet har en djup förståelse och långa erfarenheter från LCC / TOC och LCA-beräkningar och kan med sin kunskap assistera i utveckling av ramverk, beräkningsmodeller etc. för att åstadkomma en mer noggrann mätning av investeringar och olika finansieringsalternativ och miljöpåverkan.

KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION

Kontakta våra belysningsexperter så hjälper vi dig att designa en lösning som passar ditt utrymme. Se även våra olika kundutlåtanden.