ISO Compliance

ISO 9001

ZeroWatt Group AB är certifierat enligt ISO 9001: 2015 kvalitetsstyrningsstandard.

ISO 14001

ZeroWatt Group AB är certifierat enligt ISO 14001: 2015 miljöledningsstandard.